Üdvözöljük Kedves Látogató! [ Regisztráció | Bejelentkezésrss  |  tw

Porszem került a SZÉP Kártya rendszerébe a horgászat kapcsán!

| SZÉP kártya | 2012-07-31

SzepKartyat.hu - SZÉP Kártya elfogadóhelyek

 

Tévesen kerülhetett bele néhány horgászbolt és horgásztó a SZÉP Kártya rendszerébe!

Az elmúlt napokban egy érdekes dologra lettünk figyelmesek, miután mindhárom kártyakibocsátó (OTP, MKB, K&H) honlapján a szabadidő alszámlán (zseben) belül a horgászattal kapcsolatos elfogadóhelyeket kerestük. A találatok között ugyan is olyan SZÉP Kártya elfogadóhelyek (horgászbolt, horgásztó) is előkerültek, melyek egyes szolgáltatásai (pl.: horgászbérlet és napijegy értékesítése), a TEÁOR’08 szám szerinti besorolás alapján nem támogatottak a SZÉP Kártya rendszerében. A legtöbb ilyen horgászbolt és horgásztó az OTP SZÉP Kártya rendszerében található, de a másik két kártyakibocsátó elfogadóhelyei között is jócskán szerepelnek ilyen szolgáltatók. De ha nem támogatottak az ilyen tevékenységi kör alá eső horgászboltok és horgásztavak, akkor mégis hogyan kerülhettek be az új cafeteria elem (Széchenyi Pihenő Kártya) rendszerébe? Cikkünkben arra próbáltunk leginkább választ keresni, hogy a SZÉP Kártya elfogadást igénylő, vagy a kártyakibocsátó hibájából történhetett mindez.

Vannak azért kivételek:

Több olyan horgászbolt és horgásztó is szerepel a Széchenyi Pihenő Kártya rendszerében, melyek egyben vendéglátás és/vagy szálláshely szolgáltatást is nyújtanak, ezért ezek a horgászboltok és horgásztavak jogosultak a SZÉP Kártya rendszeréhez csatlakozni, és ezen belül, a tevékenységi körüknek megfelelő alszámlát is kezelni.

 • Tehát álláspontunk szerint: azok a horgászboltok és horgásztavak, melyek nem nyújtanak a horgászathoz köthető tevékenységeken kívül semmilyen más olyan szolgáltatást, amely megfelelne a SZÉP Kártya jogszabályaiban rögzített feltételeknek, azok nem csatlakozhatnának a Széchenyi Pihenő Kártya rendszeréhez, és nem kezelhetnék azon belül a szabadidő alszámlát.

Mit jelent a TEÁOR?

A TEÁOR, az alábbi kifejezés rövidítését takarja: Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere

2008. január 1-jétől a TEÁOR’08-at alkalmazzák a gazdasági egységek főtevékenységének meghatározására, a gazdasági és társadalmi mutatók számításánál, valamint a statisztikai adatok publikálásánál.

Porszem került a gépezetbe!

A félreértés egyértelműen abból adódhat, hogy a kormányrendelet szerint behatárolt tevékenységi körök között, a 9319-es TEÁOR számon szereplő „Egyéb sporttevékenység” szakágazatába tartozó tételek közül nem az összes tétel, hanem csak „a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége” támogatott a SZÉP Kártya rendszerében. A horgászboltokra és horgásztavakra leginkább vonatkozó két tétel, „a sporthorgászat és -vadászat szervezése” valamint „a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag sporthorgászati, halászati terület működtetése” teljes egészében kikerült a támogatott tételek közül, így azokra szolgáltatás nem elszámolható. Idézet a SZÉP Kártya ide vonatkozó jogszabályából:

9319 – Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége!)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

 • a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy anélkül)
 • az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők stb. tevékenysége
 • a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége
 • a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység
 • a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége
 • a sporthorgászat és -vadászat szervezése
 • a hegyi vezetés
 • a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag sporthorgászati, halászati terület működtetése

Az áthúzott tételek egyelőre nem elszámolhatóak!

Szerintünk nagy hiba a jogalkotótól, hogy ez a tétel a mai napig nincs benne a SZÉP Kártya rendszerében. Reméljük mihamarabb, hivatalosan is elfogadhatják a Széchenyi Pihenő Kártyát a horgászboltok, horgásztavak és horgászvizek, hiszen a horgászat is nagyban hozzájárul a szabadidő minél kellemesebb eltöltéséhez!

Az Üdülési csekknél ez másként volt:

Az Üdülési csekk rendszerében voltak horgászboltok és horgásztavak, amelyek az Üdülési csekk terhére árusíthattak horgászengedélyeket, területi jegyeket és napijegyeket is. Ugyan is a jogszabályok ezt lehetővé tehették, mivel a horgászat szerepelt a szabadidős tevékenységek között. Valószínű, hogy sok SZÉP Kártya elfogadóhely azt hitte, amely korábban nagy valószínűséggel Üdülési csekk elfogadóhely is volt, hogy ugyan azok a jogszabályok vonatkoznak a SZÉP Kártyára is, mint az Üdülési csekkre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a közeljövőben megvizsgálja (leginkább az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás végett) a SZÉP Kártya rendszerét, és lehetséges, hogy utólag egy módosítással a horgászat is bekerül a szabadidő alszámla terhére felhasználható tevékenységek közé.

Megvizsgáltuk az elfogadóhellyé váláshoz szükséges szerződéseket:

Mindhárom kártyakibocsátó (OTP, MKB, K&H) online is elérhető SZÉP Kártya elfogadóhellyé válásához szükséges szerződését megvizsgáltuk. Arra a következtetésre jutottunk: az igénylő kötelessége, hogy megbizonyosodjon arról, megfelel-e a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a jogszabályokban előírt feltételeknek. A bankok nem vizsgálják, de lehet, hogy nem is vizsgálhatják az igénylő TEÁOR szám szerinti tevékenységi köreit, és különösen azt, hogy az igénylő mely alszámla (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) kezelésére nyújthat csak be igényt. Az igénylőnek tisztában kell lennie már a szerződéskötés előtt, hogy a nyújtandó szolgáltatásához mely TEÁOR szám, illetve számok tartoznak, valamint az általa nyújtott szolgáltatás, mely alszámla terhére számolható el. Az alábbiakban a kártyakibocsátók szerződéseiből az ide vonatkozó részeket közöljük:

 • Részlet az OTP Szép Kártya elfogadásának szerződéséből:

2. Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés megkötésére saját nevében jogosult, megfelel a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan jogszabályban előírt feltételeknek, a jelen szerződés alapján lebonyolított gazdasági események során saját nevében, saját javára jár el, és rendelkezik a Széchenyi Pihenőkártya elfogadáshoz szükséges – a jelen szerződésben rögzített és az Intézmény által biztosítandó feltételeken kívül – jogi, tárgyi és technikai, műszaki feltételekkel, illetőleg kijelenti, hogy tevékenységét a reá irányadó jogszabályi előírások alapján, az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek birtokában, jogszerűen fejti ki.

Megjegyzés: az OTP Szép Kártya elfogadásának szerződésében nem kell feltüntetni a TEÁOR számokat, viszont az alszámla, illetve alszámlák kezelését meg kell adni.

 • Részlet az MKB Szép Kártya elfogadásának szerződéséből:

1.2. Szolgáltató kijelenti, hogy olyan természetes személy/jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (megfelelő aláhúzva), amely a Kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokat a jelen szerződésben és az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott módon és feltételekkel az MKB SZÉP Kártya birtokosainak és társkártya birtokosainak ténylegesen nyújtani kívánja és nyújtani tudja. Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező, nyilvántartásba vett gazdálkodó. A szerződés megkötésére saját nevében jogosult, a szerződés teljesítése során saját nevében, saját javára jár el.

Megjegyzés: az MKB Szép Kártya elfogadásának szerződésében az elején fel kell tüntetni a TEÁOR számokat. Az MKB Szép Kártya elfogadásának szerződésében van mód arra is, hogy az igénylő a szolgáltatásáról különböző adatokat megadjon, amelyek az MKB Bank, SZÉP Kártyával foglalkozó honlapján is megjelennek.

 • Részlet a K&H Szép Kártya elfogadásának szerződéséből:

1. Elfogadó kijelenti, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011.(IV.12.).sz. Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) által előírt feltételeket teljesíti, és jogosult a K&H Széchenyi Pihenő Kártya (továbbiakban: K&H SZÉP Kártya, vagy Kártya) elfogadására. Ezen túlmenően Elfogadó kijelenti, hogy a K&H SZÉP Kártya elfogadása során csak azon, a Kormányrendeletben meghatározott alszámlák (továbbiakban: Zsebek) terhére nyújt csak szolgáltatást, melyre a Kormányrendelet feljogosítja.

Megjegyzés: a K&H Szép Kártya elfogadásának szerződésében az elején fel kell tüntetni a tevékenységi kört, és a TEÁOR számokat.

Megkerestük emailben a kártyakibocsátókat is:

Cikkünket emailben elküldtük mindhárom kártyakibocsátónak (OTP, MKB, K&H), és rákérdeztünk, hogy miként lehetséges az, hogy horgászboltok és egyes horgásztavak (olyanok melyek nem szálláshellyel és/vagy vendéglátással egybekötöttek) is bekerülhetek az új cafeteria elem, a Széchenyi Pihenő Kártya rendszerébe.

 • Kónya Andrea szenior kommunikációs referens a K&H Csoport nevében válaszolt kérdésünkre:

Tájékoztatásul megerősítjük, hogy – mint azt az Önök által is hivatkozott cikk is kifejti – a K&H SZÉP Kártya elfogadói szerződésben – hasonlóan a többi kibocsátóhoz – a kereskedő felelőssége, hogy megfelel-e az 55/2011 Kormányrendelet hatályos változatában szereplő TEÁOR ’08 besorolásnak. Amennyiben az elfogadó cég a szerződésben olyan TEÁOR ’08 tevékenységet jelöl meg, ami alapján jogosult SZÉP Kártya elfogadásra, akkor az alapján sor kerül a szerződés megkötésére.

 • Cseh Ágnes OTP Szép Kártya ügyfélszolgálati munkatárs az OTP Bank nevében válaszolt kérdésünkre:

Az OTP Széchenyi Pihenőkártya ügyfélszolgálatához beérkezett elektronikus levelével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a horgászat a szabadidő alszámla kapcsán került bele a Széchenyi Pihenőkártya rendszerébe, az alábbi kormányrendelet értelmében:

– 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról 6. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A szolgáltató – a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerűen megfelelő, és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:

c) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti szabadidő alszámla terhére ci) egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége),

93.19 Egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

 • a sporthorgászat és -vadászat szervezése
 • a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag sporthorgászati, halászati terület működtetése

Megjegyzés: a SzepKartyat.hu csapata más álláspontot képvisel, amit a cikkben bővebben is kifejtettünk.

A félreértések tisztázása végett megkerestük levélben a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. ügyfélszolgálatát is.

 • Szabó Gergely ügyfélszolgálati munkatárs a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-től megkeresésünkre válaszolva elmondta:

A SZÉP Kártyához semmilyen módon nem kötődik az Üdülési csekk kiadásáért is felelős Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft., ezért érdemi információkkal se szolgálhat a jogszabály pontos értelmezésében.

Frissítés:

Az új szabályoknak köszönhetően bővül a szabadidő alszámla terhére igényelhető szolgáltatások köre, így 2012. november 25-től, már a sporthorgászat (TEÁOR’08 szám szerinti besorolás szerint: 9319 – Egyéb sporttevékenység) is elszámolható/igényelhető a rekreációs zseb (szabadidő alszámla) terhére.

Néhány SZÉP Kártya elfogadóhely a teljesség igénye nélkül:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.8/5 (5 votes cast)
Porszem került a SZÉP Kártya rendszerébe a horgászat kapcsán!, 2.8 out of 5 based on 5 ratings

      

Print Friendly, PDF & Email

Szponzorált hirdetések

Az űrlap használatával szóljon hozzá!

*

Legújabb blog bejegyzések

Bejegyzések értékelése

  No results.

Hirdetések értékelése

  No results.

Szponzorált hirdetések

kép szöveg