Üdvözöljük Kedves Látogató! [ Regisztráció | Bejelentkezésrss  |  tw

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek:

A SzepKartyat.hu, mint a Gasztro Net Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett internetes hirdetési oldal, a hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető, Megrendelő), illetve valamennyi igénybe vevő részére vonatkozó szabályokat és iránymutatásokat, valamint a www.szepkartyat.hu (továbbiakban: SzepKartyat.hu, weboldal) által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy a szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

 • Érvényes: 2012. Január 1-től visszavonásig

 

I. Szabályok és Iránymutatások

1.1. A hirdetés feladása magánszemélyek és cégek számára is korlátlanul rendelkezésre áll a SzepKartyat.hu weboldalon. A feladott hirdetések díj ellenében kerülnek megjelentetésre, melyek 365 napig láthatók internetes oldalunkon. A SzepKartyat.hu weboldal szolgáltatásainak használatával Ön, mint Felhasználó, továbbiakban Megrendelő illetve Hirdető, elfogadja jelen szabályzat feltételeit. Azzal, hogy belép internetes oldalunkra, egyben elfogadja az alábbiakat abban az esetben is, ha nem regisztrált előfizetője, vagy felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem. A SzepKartyat.hu online jogosult a szabályzat bármikori módosítására, a módosítást követően a szolgáltatás további használata az Ön részéről a szabályzat módosításának elfogadását jelenti. A SzepKartyat.hu üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat a későbbiekben ingyenes szolgáltatásnak minősít, vagy újra fizetősé tesz. A korábban igénybe vett ingyenes szolgáltatásokért visszamenőleg nem kér ellenszolgáltatást, díjtérítést. A SzepKartyat.hu, mint a Gasztro Net Kft. (székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10., adószám: 14171341-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-015785, bankszámlaszám: 12096729-00346100-00100003) által működtetett internetes hirdetési oldal, tiszteletben tartja a szólás, véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát. Ügyel arra, hogy a weboldalon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

1.2. A Megrendelő kijelenti, hogy minden információ, amelyet a hirdetés(ek) során, illetve regisztrációs célokból velünk közöl, pontos és teljes. A Megrendelő kizárólagos felelősséget vállal a weboldal használatáért, valamint a felhasználói azonosító és a jelszó titokban tartásáért, amelyet kapott vagy választott a SzepKartyat.hu weboldal használatához. A regisztrációval Ön beleegyezik a hirdetésben szereplő személyi és céges adatainak tárolásához, a fentiekben leírtakban, és amíg le nem iratkozik, addig email címére hírlevelet és más promóciós anyagokat küldjünk. A Megrendelőnek jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból.

 

II. Szolgáltatás tárgya

2.1. A Szolgáltató díj ellenében biztosítja a Megrendelő részére a Szolgáltató által üzemeltetett www.szepkartyat.hu weboldalon a Megrendelő által üzemeltetett szálláshely és vendéglátóhely, valamint a Megrendelő által végzett szabadidős tevékenység és szolgáltatás megjelenését, illetve a rendszerben történő ingyenes regisztrációját a Megrendelő által megadott adatok alapján. Továbbá a rendszerébe beérkező ajánlatkérések és szállásfoglalások Megrendelő részére való jutalék és közvetítői díj nélküli továbbítását.

2.2. A Szolgáltató a Megrendelő részére külön internetes adminisztrációs felületet (Hirdetéseim, Adatlap), illetve menüpontokat (Belépés, Hirdetés feladása) biztosít, amelyhez egyedi belépőkódot nyújt, melyen keresztül a Megrendelő feltölti adatait, illetve képeit.

2.3. A Szolgáltató a látogató által érdeklődni (ajánlatkérés) kívánt hirdetésről, illetve lefoglalni kívánt szálláshelyről, a rendszerén keresztül, egy tájékoztató e-mailben értesíti a Megrendelőt.

2.4. A Megrendelő a részére továbbított igényt (ajánlatkérés, szállásfoglalás) 3 munkanapon (72 órán) belül visszaigazolja az érdeklődő/igénylő részére, e-mailben, és/vagy telefonon keresztül.

2.5. Szolgáltató a regisztráció, hirdetésfeladás, valamint a használat során közölt adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja. Szolgáltató kijelenti, hogy tiszteletben tartja a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó minden adatot, tényt és információt, azokat bizalmasan kezeli. Az adatokat a Szolgáltató harmadik félnek nem adja ki.

 

III. Hirdetés díja

3.1. Szolgáltató a hirdetés elhelyezését a mindenkor hatályos hirdetési díj ellenében biztosítja. Jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletében (Elfogadóhelyek részére menüpont) kerülnek rögzítésre az aktuális árak (továbbiakban: hirdetési díj).

3.2. Hirdető az általa megrendelt hirdetési típusoknak (alap, kiemelt) megfelelő hirdetési díjat, a hirdetés feladását követően PayPal esetében azonnal, banki utalás esetében pedig, 14 napon belül készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással egyösszegben köteles megfizetni. A hirdetési díj késedelmes fizetése esetén Hirdető a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

 

IV. Felek jogai és Kötelezettségei

4.1. A SzepKartyat.hu jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megváltoztassa, illetve felfüggessze. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Megrendelő felelősséggel tartozik. A SzepKartyat.hu nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A SzepKartyat.hu fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére. Fenntartjuk a jogot a törlésre, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.

A SzepKartyat.hu nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon (pl.: hirdetések, bejegyzések) elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli, bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a regisztrált felhasználók irányában a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért, egyéb kívül álló okokra visszavezethető hibákért, károkért
 • a Megrendelő számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért, nyereség illetve a jó hírnév elvesztésért
 • az adatok elvesztéséért, megsérüléséért vagy az azokkal elkövetett visszaélésekért
 • az üzleti lehetőségek elvesztéséért
 • a goodwill részbeni vagy egészébeni elvesztéséért
 • a szolgáltatás használata által a Megrendelő számítógépes rendszerében okozott károkért és egyéb veszteségekért
 • más honlapok adatvédelmi szabályaiért és gyakorlatáért, még akkor sem, ha hirdetési oldalunkon található linkeken keresztül éri el ezeket
 • arra az esetre, ha elveszíti jelszavát vagy hirdetői fiókjának azonosítóját, saját számítógépes rendszerének vagy a mi számítógépes rendszerünknek a meghibásodása, áramkimaradás vagy más okok miatt

Szerzői Jogok:

A SzepKartyat.hu weboldalon található szerzői jogi és más intellektuális tulajdoni jogi elem (ide számítva az adatbázisokkal kapcsolatos összes jogot, logót, védjegyet, nevet, kereskedelmi megnevezést, szöveget, grafikát, kódot, fájlt, képet, térképet, egyéb információs anyagot és letölthető dokumentumot valamint linket) a Gasztro Net Kft. tulajdona vagy licenctulajdonosaink tulajdonai. Ezek eltulajdonítása jogi következményeket vonhat maga után. Kizárólag jelen portál használata céljából tölthet le anyagokat erről a webhelyről. Előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül nem terjesztheti, nem másolhatja, nem továbbíthatja, nem módosíthatja, nem teheti közzé, nem tárolhatja (részben vagy teljes egészében), nem szerkesztheti a jelen oldalról letöltött anyagokat és információkat, és nem készíthet hozzájuk semmiféle hivatkozást.

A Megrendelő beleegyezik abba, hogy a hirdetéseiben szereplő képek, a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva, további népszerűsítés céljából, más weboldalakon is megjelenhessenek.

 

V. Adatvédelem

5.1. Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Szolgáltató a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatokat a Szolgáltató harmadik félnek nem adja ki.

5.2. Szolgáltató a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Szolgáltató, ezen túlmenően, a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat is, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

5.3. A Megrendelőnek jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból. A Hirdető regisztrációjának törlésekor, a rögzített és tárolt személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.

5.4. A SzepKartyat.hu weboldal megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében, úgynevezett “sütik” (cookies) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. A “süti”, a weboldalt igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a SzepKartyat.hu weboldal korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.

5.5. Szolgáltató a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Szponzorált hirdetések

kép szöveg

Hirdetések értékelése

  No results.

Legújabb blog bejegyzések